Політика і Правила

Загальні положення

1.1. Дана оферта є офіційною пропозицією «www.meesenburg.ua», далі - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів через Інтернет-магазин, далі – «Договір», і розміщує Публічну оферту (оферту) на офіційному сайті Продавця «www.meesenburg.ua» (далі – Інтернет-магазин).

1.2. Моментом повного і беззастережного прийняття Покупцем пропозиції Продавця укласти електронний договір купівлі-продажу товару є факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору за цінами, зазначеними в інтернет-магазині Продавця.

Поняття та визначення

2.1. Терміни:

«Товар» – моделі, аксесуари та комплектуючі;

«Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» засіб для представлення або продажу товарів, робіт або послуг шляхом здійснення електронної транзакції;

«Продавець» – компанія, яка продає товари, представлені в інтернет-магазині;

«Покупець» – фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених в оферті;

«Замовлення» – підбір окремих предметів з переліку товарів, зазначених Покупцем при оформленні замовлення і здійсненні оплати.

Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати Товар у власність Покупця, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

3.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі: добровільний вибір Покупцем товару в Інтернет-магазині; самостійне замовлення Покупцем в Інтернет-магазині; оплата Покупцем замовлення, розміщеного в Інтернет-магазині; обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Процедура замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і доступний на складі.

4.2. Кожен товар може бути представлений в замовлені в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару на складі Менеджер компанії зобов'язаний повідомити Покупця (по телефону або електронною поштою).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від цього товару, скасувати замовлення.

Порядок оплати замовлення післяплатою або за допомогою сервісу онлайн-платежів Liqpay

5.1. При оформленні замовлення післяплатою оплата здійснюється при отриманні товару у відділенні транспортних компаній або кур'єру транспортної компанії.

5.2. При виборі оплати замовлення онлайн Покупець оплачує замовлення в повному обсязі одним платежем.

5.3. У разі не отримання коштів Інтернет-магазин залишає за собою право скасувати замовлення.

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється на склади транспортних компаній, де оформлюється передача замовлення.

6.2. Разом з замовленням Покупцеві надаються документи відповідно до законодавства України.

Права та обов'язки сторін

7.1. Продавець має право: в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язаний: своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право: оформити замовлення в інтернет-магазині; скласти електронний договір; вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за: змінений виробником зовнішній вигляд Товару; за невелику розбіжність колірної гами товару, яка може відрізнятися від оригінального виробу виключно через різне кольорове відтворення моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей; за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення; за затримки і перебої в наданні Послуг (обробка замовлень і доставка товарів), які виникають з зовнішніх причин; за незаконні протиправні дії, здійснені Покупцем з використанням доступу до мережі Інтернет;

8.3. Покупець, користуючись наданим йому доступом до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо інша особа перебувала під його логіном) особам або їх майну, юридичним особам, державним або моральним принципам.

8.4. У разі настання форс-мажорних обставин сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під форс-мажорними обставинами цієї угоди розуміються події надзвичайного, непередбаченого характеру, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цієї угоди, настання якої Сторони не могли передбачити і запобігти розумними засобами.

8.5. Сторони докладають усіх зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору за умови його попередньої публікації на сайті www.meesenburg.ua.

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного продажу товарів через мережу Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної під час замовлення. При цьому при прийнятті (оформленні замовлення і подальшій оплаті товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання його персональних даних, в розумінні Закону Європи «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем замовлення, розміщеного в Інтернет-магазині, означає повну згоду Покупця на умови договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5. Фактичною датою електронного договору між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

9.6. Використання ресурсу інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, надана Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправки покупцеві повідомлень, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і т.д.

Повернення коштів покупцеві

10.1. Повернення платежу на картку Покупця може бути повним або частковим.

10.2. Повернення коштів здійснюється автоматично на картку, за допомогою якої покупець здійснив оплату.

10.3. Повернення коштів здійснюється безпосередньо з рахунку компанії на картку Покупця, якщо рахунок відкрито в ПриватБанку.

10.4. Покупець оплатив товар або послуги в інтернет-магазині, але необхідно зробити повернення коштів. Продавець відправляє запит в API з повною або частковою сумою повернення коштів. LiqPay здійснює зарахування на картку клієнта. Після повернення коштів LiqPay повертає статус на сервер компанії.. Продавець може здійснити повне або часткове повернення коштів в бізнес-кабінеті LiqPay.

Порядок повернення товару хорошої якості

11.1. Повернення товару в інтернет-магазин здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Повернення товару в Інтернет-магазин здійснюється за рахунок Покупця.

11.3. Коли Покупець повертає товар належної якості, Інтернет-магазин повертає йому суму сплачених за товар грошей.

Термін дії договору

12.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію на укладення такого договору, відповіді про прийняття цієї оферти в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

12.2. До закінчення строку цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної поставки товару шляхом повернення коштів.

12.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однією зі сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.


Реквізити:

ТОВ «Меезенбург Україна»

Юр. адреса: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 1, оф. 101

Код ЄДРПОУ 39642138

ІПН платника ПДВ 396421326577

код IBAN №

UA143005280000026008455014861

МФО 300528

Банк ПАТ "ОТП БАНК", м. Київ

Тел./факс: (044) 232-08-76, 067-574-85-72